حمیدرضا شریفی

حمیدرضا شریفی

عاشق بازی های ویدیویی و انیمه.