امیر رضا صادق مقدم

امیر رضا صادق مقدم

مردی از مشهد.یک عاشق سینما و دوستدار هنر. کسی که لیبرتی والانس را از پای در آورد.فامیل چارلز فاستر کین و همکلاسی تراویس :)